ONTDEK WIE HET BEST PAST VOOR UW BEDRIJF, UW TEAM OF MANAGER!

We weten allemaal dat geëngageerde werknemers beter presteren. Bedrijven waar de tevredenheid hoog ligt zijn tot 300% innovatiever, 22% winstgevender, 21% productiever, hebben een klantentevredenheid van 10% meer, kennen 40% minder verloop van werknemers, 37% minder absenteïsme, verkopen 37 % meer, hebben 48 % minder werkongevallen en 41% minder kwaliteitsgebreken.
Gallup Q12

Twegos gaat De fit van waarden tussen die van het individu en de organisatie, het team en de directie, is een zéér betrouwbare parameter bij het aannemen van een werknemer.

Wij kunnen de match, van elke kandidaat (intern of extern), voorspellen met : uw bedrijf, met een bepaald team, de gewenste bedrijfscultuur van het top management, met een individuele leidinggevende, ...

En u in een gedetailleerd assessment rapport wijzen op domeinen waar u in het begin extra inspanning zal moeten leveren.

VRAAG EEN DEMO

GEBRUIK ONZE GEGEVENS OM UW INZICHTEN TE VERWERVEN, VOOR EMPLOYER BRANDING, ASSESSMENT & CHANGE MANAGEMENT.

PROFILEER JEZELF ALS WAARDENGEDREVEN BEDRIJF

Door een representatief deel van de onderneming de waarden test te laten afleggen, krijg je een goed beeld van de reële bedrijfscultuur die nu heerst.

Deze inzichten kunnen gebruikt worden in uw employer branding om uw bedrijf als een waardengedreven onderneming voor te stellen aan mogelijke sollicitanten.

GEBRUIK DE INZICHTEN OM EEN ROADMAP VOOR EEN CHANGE MANAGEMENT TE BEPALEN

Gebruik de inzichten van onze fit- & gap- analyse om een change traject op te stellen en de subjectieve relatie van de werknemers tot het bedrijf te verhogen of bvb om de planning van de managementverloop bij een bedrijfsfusie in te schatten.

SCAN EN KOM TE WETEN WAAR JULLIE VOOR STAAN

Wij brengen het huidige en het gewenste waardenprofiel van uw bedrijf in kaart door een grondige analyse van het bestaande personeel en directiekader te maken. Waardoor we u een gedetailleerde beoordeling kunnen bezorgen van het al of niet goed functioneren van uw organogram.

BEOORDELING BIJ RECRUTERING EN TALENTMANAGEMENT

Gebruik de persoon-organisatie fit om de match met het bedrijf, met een bepaald team of met een directe manager te bepalen, zowel bij het talentmanagement als in de rekruteringsprocessen.

Onze toepassing werd reeds succesvol ingezet in zowel blue- als white collar omgeving!

X

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN WAARDENFIT EN DE "BIG FIVE"- KENMERKEN VAN EEN PERSOONLIJKHEIDSTEST?

Waarin verschillen we van persoonlijkheidstesten, zoals Myers Briggs?

De persoonlijkheid (bvb. de big five - dimensies) & waarden zijn beiden diep gewortelde elementen die ons gedrag, onze gedachten en onze gevoelens beïnvloeden. Een persoonlijkheidsbeoordeling bezorgt u breed inzicht in wie een persoon juist is, en hoe hij in bepaalde situaties waarschijnlijk zal reageren.

Maar terwijl verschillende persoonlijkheden samen een betere teamprestatie kunnen bereiken (of misschien ook niet), is het niet samen passen van waarden altijd nadelig voor zowel de prestatie als de betrokkenheid.

Dat is nu net waarom die waardenfit zo betrouwbaar is als factor om te voorspellen hoe een individu binnen het team zal presteren.

MEER DAN 80% VAN HET VERLOOP BINNEN HET BEDRIJF WORDEN VEROORZAAKT DOOR EEN SLECHTE WAARDENFIT!

Hoe belangrijk is de waardenfit?

Dat is héél eenvoudig... Het is van levensbelang.

Harvard Business Review stelt dat meer dan 80% van de verloop binnen het bedrijf te wijten zijn aan een zwak rekruteringsbeleid en veroorzaakt worden door onvoldoende aandacht te schenken aan de fit met de bedrijfscultuur (eerder dan aan tekorten op gebied van vaardigheden). En toch beoordelen maar weinig organisaties die fit voor de bedrijfscultuur met enige kritiek.

WIJ MAKEN HET U MOGELIJK OM EINDELIJK TE REKRUTEREN OP BASIS VAN ATTITUDE!

WIE GAAT ER DAT EXTRA EIND MET U MEE?

Het is niet altijd eenvoudig om de kandidaat met de gepast vaardigheden te vinden, en als u er dan toch meerdere vindt, wie zal er dan dat extra eind met u willen meegaan? In beide gevallen kan de waardenfit u duidelijke inzichten geven om een besluit te treffen.

Bij de traditionele rekrutering gaat teveel aandacht naar vaardigheden, dat is belangrijk, maar vaardigheden kunnen in een korte periode ook vaak worden aangeleerd. Wij beoordelen alle kandidaten en wijzen u die aan die de beste aanwinst voor uw bedrijf zou zijn, die zich zonder enig probleem zal integreren in uw bestaand team en de prestatie een boost zal geven.

LAAT DE WAARDENFIT IN HET TALENTMANAGEMENT NIET OVER AAN JE BUIKGEVOEL!

De waardenfit zou een sleutelpositie moeten innemen bij belangrijke besluitvorming in de Human Resources, niet alleen bij de rekrutering maar evengoed bij het talentmanagement. Ze zou moeten deel uitmaken van uw prestatie evaluaties en uw promotiegesprekken.

Onze data toont aan dat als het waardenprofiel van een manager overeenkomt met het gewenste waardenprofiel van de ideale werknemer – zoals gedefinieerd door het top management – hij beter zal presteren dan een manager die dat niet is en dat zijn verloopintentie aanzienlijk zal dalen.

Tevens zien we dat de manager die het best overeenkomt met het team, de betrokkenheid van de teamleden zal verhogen en ook het prestatieniveau kan optrekken tot 32%, volgens onze gegevens.

Dus als u de volgende maal iemand wil promoveren, kijk dan niet alleen naar de competenties en ga qua waardenfit niet alleen af op je buikgevoel!

OMG, WAT ALS WE NIET OP ÈÈN LIJN ZITTEN?

Onderzoek toont aan dat een waardenfit een van de betrouwbaarste aanwijzingen is over hoe goed mensen met elkaar zullen samenwerken. Maar wat gebeurt er als ze er verschillende waarden op nahouden? Teams en organisaties met minder gealigneerde waarden ondervinden moeilijkheden om een hoog prestatie niveau te bereiken. Het is niet onmogelijk, maar het blijft een voortdurende uitdaging voor de teamleden.

Verschillen in waardenprofielen kunnen gedeeltelijk worden overbrugd door open communicatie en toenaderingen op andere domeinen zoals verloning en voordelen, werkomgeving of bijscholing.

Als een individu een echt afwijkend waardenprofiel heeft, is het beter voor het individu en voor de organisatie om te erkennen dat die persoon misschien een betere relatie zou kunnen opbouwen met mensen in een andere werkomgeving. Meestal duurt het van beide zijden te lang om die beslissing te nemen en die periode kan negatieve gevolgen hebben.

De Twegos waardenfit beoordeling voorziet een objectieve evaluatie die gebruikt kan worden bij een open gesprek over de beste stappen die men zou kunnen zetten.

HOE WERKT HET?

We begrijpen de waarden en de motieven van elke werknemer of sollicitant, die al bewezen hebben dat ze zeer voorspelbaar waren voor het welzijn, de betrokkenheid, de prestatie en verloopintentie.

Twegos is zeer gemakkelijk te gebruiken voor zowel de sollicitant als de rekruteerder. We begrijpen dat uw merk als werkgever de sleutel is om de begaafdste mensen aan te trekken en ze aan te moedigen doorheen de sollicitatie.

Een selectie van bestaande werknemers legt de test af: dit duurt ongeveer 15 minuten per persoon.

Zodra het profiel van het team of van de organisatie klaar is, kan u de sollicitanten (intern en extern) uitnodigen om de test af te leggen. Zodra de kandidaat de test vervolledigd heeft, krijgt deze zijn/haar eigen waardenprofiel te zien. Het waardenprofiel van uw organisatie of team krijgt natuurlijk geen enkele kandidaat te zien.

De personeelsdirecteur of de rekruteerder verkrijgt dan inzage in het volledige beoordelingsdocument waarin zowel de resultaten van de kandidaat als deze van het team staat. Dit zal het hen mogelijk maken om een meer gericht sollicitatiegesprek te kunnen voeren en een kwantitatieve risicoanalyse te kunnen maken als ze iemand aanwerven.